Giảm 12%
3,950,000  3,465,000 
Giảm 23%

Nhà cửa đời sống

Thang nhôm rút Nikawa NK-48 new

3,150,000  2,436,000 
Giảm 4%
4,200,000  4,050,000 
Giảm 18%

Nhà cửa đời sống

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48NS

3,590,000  2,956,000 
Giảm 23%

Nhà cửa đời sống

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-44 new

2,900,000  2,219,000 
Giảm 2%

Nhà cửa đời sống

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38NS

2,800,000  2,750,000 
Giảm 22%

Nhà cửa đời sống

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38 new

2,680,000  2,080,000 
Giảm 17%

Nhà cửa đời sống

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-32 new

2,200,000  1,835,000 
Giảm 10%
3,600,000  3,249,000 
Giảm 17%
3,520,000  2,924,000