1,200,000  923,000 

Thang nhôm ghế Nikawa NKS-05

  • Số bậc: 5
  •  Kích thước mở :90*51*157.5 cm
  •  Kích thước gấp: 5*51*168 cm
  •  Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng : 1.15 m
  •  Kích thước bản bậc: 18 cm
  •  Khoảng cách bậc: 23.5cm
  •  Trọng lượng thang : 8.5 kg
  •  Trọng lượng đóng gói: 9.6 kg