415,000 
395,000 
Giảm 19%
350,000  285,000 
Giảm 29%
750,000  530,000 
Giảm 15%
785,000  665,000 
Giảm 12%
3,950,000  3,465,000 
Giảm 16%

Nhà cửa đời sống

Máy khoan động lực Nikawa NK-ED04

900,000  760,000 
Giảm 15%

Sửa chữa nhà cửa

Khoan động lực Nikawa NK-I700

850,000  725,000 
Giảm 9%

Nhà cửa đời sống

Khoan động lực Nikawa NK-I600

750,000  680,000 
Giảm 15%
Giảm 18%
12,500,000  10,288,000