750,000  530,000 

 • 1 Set 5 Lục giác
 • 2 Tua vít 6x100mm
 • 1 Bút thử điện
 • 1 Kéo
 • 1 Mỏ lết 8″
 • 1 Dao rọc giấy
 • 1 Búa
 • 1 Thước dây 3m
 • 1 Kìm 6″
 • 1 Đèn pin
 • 1 Băng dán PVC
 • Bảo hành 36 tháng
 • Thương hiệu Nikawa