350,000  285,000 

  • 1 Thước dây 2m
  • 1 Kìm nhọn 6″
  • 1 Mỏ lết 8″
  • 1 Bút thử điện điện tử
  • 1 Băng dính cách điện
  • 1 Dao dọc giấy
  • 2 Tua vít 5*75
  • Bảo hành 36 tháng
  • Thương hiệu Nikawa